Projekt

Pågående och avslutade projekt

8 av 10 luleåbor har fiber idag

Vi strävar efter att nå så många adresser i Luleå som möjligt. Därför lägger vi varje år ut nya projekt med chansen att ansluta sig i nya områden där vi inte finns sedan tidigare. Utöver detta fortsätter vi förtäta i befintliga bredbandsområden. Om du vill veta vad som gäller just där du bor, kontakta oss på forsaljning@lunet.se.

Här bygger vi ut stadsnätet

Områden som har fiber idag

Nybyggnadsprojekt 2020

I sidomenyn till vänster kan du läsa mer om vilka områden som planeras för eventuella nybyggnadsprojekt under 2020.

Anslutning till befintligt nät

Parallellt med våra nybyggnadsprojekt har du möjlighet att ansluta dig till befintligt nät i områden där det redan finns fiber idag.

Kommunprojektet ”Bredband till landsbygd”

Luleå kommun genomför utbyggnadsprojekt av fiber till landsbygden och projekten genomförs i samarbete mellan Luleå kommun och byarna. Kontakta din byagrupp för mer information.