Projekt

Pågående och avslutade projekt

Välkommen till framtidens stadsnät!

Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och vi blir alltmer beroende av en stabil och säker internetuppkoppling. Genom att ansluta din fastighet till fibernätet får du tillgång till en internetuppkoppling som klarar av att hantera både dagens och morgondagens tjänster.

Vi tillhandahåller ett öppet stadsnät med ett brett utbud av tjänster och tjänsteleverantörer. Det ger dig som är ansluten till vårt nät stor valfrihet att välja tjänster som passar just dig.

Hur möjligheterna till anslutning ser ut beror på vilka förutsättningar din fastighet har. Gör en sökning på din adress på vår startsida för att få information om vilka möjligheter som finns på adressen.

Nybyggnadsprojekt

Vi strävar efter att nå så många adresser som möjligt i Luleå kommun och bygger ut nätet successivt varje år. I sidomenyn till vänster ser du vilka nybyggnadsprojekt som planeras eller pågår för tillfället.

Anslutning till befintligt nät

Om det redan finns fiber i ditt område har du möjlighet att ansluta din fastighet till det befintliga nätet. I sidomenyn till vänster hittar du mer information om detta.