Alvik

UPPGRADERING AV FIBERNÄTET I ALVIK

Under sommaren 2022 påbörjade vi ombyggnationen av fibernätet i Alvik för att fortsatt kunna leverera en trygg och säker fiberanslutning till alla kunder i området. Under sommaren 2023 fortsätter vi med etapp 2 i projektet.

Information om projektet

Under sommaren 2022 genomförde vi Etapp 1 i projektet i samverkan med Trafikverket. Nu fortsätter vi arbetet med ombyggnationen av fibernätet och under sommaren 2023 genomför vi Etapp 2 i projektet. Etapp 2 är den sista etappen i området. Anledningen till ombyggnationen är att vi vill säkerställa att vi fortsatt kan leverera en fungerade fiberanslutning till alla i Alvik under en lång tid framöver.

Schaktarbetet beräknas påbörja i juni och arbetet i området pågår under hela sommaren. Preliminärt avslutas projektet i början av september.

 • Mar

  2023

  Uppstart Etapp 2

  Vi har nu påbörjat planeringen inför etapp 2 i projektet. Alla berörda fastighetsägare kommer att få information brevledes.
 • Nov

  2022

  Projektuppdatering

  Alla planerade ominstallationer är nu genomförda. Arbetet med att ansluta kunder som ännu ej är anslutna pågår samt även återställningsarbete i området. Viss asfaltering kvarstår och kommer att slutföras till våren.
 • Sep

  2022

  Projektuppdatering

  Projektet i området löper enligt plan. Vi varvar ominstallationer till befintliga kunder med nyinstallationer där vi prioriterar ominstallationerna. Projektet är omfattande och vi tackar ödmjukast alla fastighetsägare för ert överseende och tålamod.
 • Aug

  2022

  Förläggning fiber

  Trafikverkets entreprenör har nu påbörjat förläggning av fiber längs Alviksvägen och vi kommer inom kort att påbörja omskarvningsarbetet. Alla berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade via telefon för tidsbokning av ominstallationen.
 • Juli

  2022

  Återställning

  Återställningsarbete pågår i de områden där arbetet är utfört. En besiktning av området kommer att genomföras innan projektet avslutas.