Alvik

UPPGRADERING AV FIBERNÄTET I ALVIK

Trafikverket planerar för en gång- och cykelväg på sträckan Alvik-Långnäs samt bärighets- och trafiksäkerhetsåtgärder på sträckan Alvik-Selet. För att fortsatt kunna leverera en trygg och driftsäker fiberuppkoppling till nya och befintliga kunder i området kommer Lunet att behöva utföra åtgärder i fibernätet i området i samband med detta.

Information om projektet

Enligt Trafikverkets preliminära plan kommer åtgärderna påbörjas under april 2022 och vara färdigställda under hösten 2023. Mer information samt uppdateringar om Trafikverkets projekt hittar du nedan:

Väg 582, Alvik–Långnäs, gång- och cykelväg och Alvik–Selet, förstärkningsåtgärder

Enligt vår preliminära projektplan kommer åtgärderna i fibernätet att pågå från och med maj 2022 till och med november 2023. Var uppmärksam på att tidsplanen kan komma att förändras.

 • Juni

  2022

  Avbrottsinformation

  Under v. 27 kommer vi att utföra ett planerat underhållsarbete som berör adresser på Pellvägen och Västbacken. Det innebär avbrott på samtliga tjänster. Alla berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade via telefon under v. 25 för tidsbokning av en ominstallation.
 • Juni

  2022

  Projektuppdatering

  Arbetet i området fortlöper enligt plan och under v. 25 sker ett underhållsarbete som berör adresser på Mårshvägen, Pålvägen och ett fåtal adresser på Alviksvägen. Alla berörda fastighetsägare har blivit kontaktade av vår entreprenör.
 • Maj

  2022

  Projektuppstart

  Trafikverket kommer att genomföra sitt projekt i området vilket innebär att vi kommer att genomföra vårt projekt. Berörda kunder kommer att få information via epost i början av juni.
 • April

  2022

  Projektgenomförande

  Vi förbereder projektuppstart och inväntar Trafikverkets besked om projektgenomförande.