Alvik

UPPGRADERING AV FIBERNÄTET I ALVIK

Trafikverket planerar för en gång- och cykelväg på sträckan Alvik-Långnäs samt bärighets- och trafiksäkerhetsåtgärder på sträckan Alvik-Selet. För att fortsatt kunna leverera en trygg och driftsäker fiberuppkoppling till nya och befintliga kunder i området kommer Lunet att behöva utföra åtgärder i fibernätet i området i samband med detta.

Information om projektet

Enligt Trafikverkets preliminära plan kommer åtgärderna påbörjas under april 2022 och vara färdigställda under hösten 2023. Mer information samt uppdateringar om Trafikverkets projekt hittar du nedan:

Väg 582, Alvik–Långnäs, gång- och cykelväg och Alvik–Selet, förstärkningsåtgärder

Enligt vår preliminära projektplan kommer åtgärderna i fibernätet att pågå från och med maj 2022 till och med november 2023. Var uppmärksam på att tidsplanen kan komma att förändras.

 • Nov

  2022

  Projektuppdatering

  Alla planerade ominstallationer är nu genomförda. Arbetet med att ansluta kunder som ännu ej är anslutna pågår samt även återställningsarbete i området. Viss asfaltering kvarstår och kommer att slutföras till våren.
 • Sep

  2022

  Projektuppdatering

  Projektet i området löper enligt plan. Vi varvar ominstallationer till befintliga kunder med nyinstallationer där vi prioriterar ominstallationerna. Projektet är omfattande och vi tackar ödmjukast alla fastighetsägare för ert överseende och tålamod.
 • Aug

  2022

  Förläggning fiber

  Trafikverkets entreprenör har nu påbörjat förläggning av fiber längs Alviksvägen och vi kommer inom kort att påbörja omskarvningsarbetet. Alla berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade via telefon för tidsbokning av ominstallationen.
 • Juli

  2022

  Återställning

  Återställningsarbete pågår i de områden där arbetet är utfört. En besiktning av området kommer att genomföras innan projektet avslutas.
 • Juli

  2022

  Schaktarbete

  Schaktarbete pågår på återstående områden i Etapp 1 i projektet. Alla fastighetsägare kommer att bli kontaktade via telefon för tidsbokning av ominstallationen två veckor innan fastigheten berörs.