Anslutning till befintligt nät

Förtätning i befintliga fiberområden

Lunets fibernät täcker i dagsläget de flesta stadsdelar i Luleå. Parallellt med våra projekt arbetar vi med att ansluta fastigheter i befintliga fiberområden.

Beställning

Du skickar in en intresseanmälan direkt via vår hemsida genom att skriva in din adress i vår adressök. Du blir kontaktad för mer information och vi skickar ut ett avtal till dig.

Pris lågsäsong*

Skickar du in ditt avtal under perioden 1 oktober 2018 till 1 april 2019 är kostnaden för närvarande 17 500 kr. Din installation utförs under kommande tjälfria säsong. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och planerar för utförande under året 2019.

Under våren/sommaren lägger vi ut information på vår hemsida där du kan se när installationer i ditt område är planerade att utföras.

Nästa period för att beställa till lågsäsongspris kommer att vara from 1 oktober 2018 och då med leverans under 2019.

*Avvikelser kan förekomma. 

Pris högsäsong*

Skickar du in ditt avtal under perioden 2 april 2019 till 30 september 2019 är kostnaden för närvarande 22 500 kr och vi utför din installation inom 15 veckor.

Leveranstiden börjar räknas från att du mottagit din beställningsbekräftelse från Lunet.

Om grävtillstånd erfordras från berörd väghållare för att kunna utföra installation till din fastighet kan leveranstiden komma att förlängas med ca 7-10 veckor.

Behöver du gräva på din egen tomt får du i god tid före installationen veta när grävningen senast ska vara klar.

*Avvikelser kan förekomma.

Pris för nybyggda villor*

Bygger du ny villa styr vi installationen efter ert inflyttningsdatum och kostnaden för installationen är 19 900 kr. Fastigheten ska vara färdigställd och klar för inflyttning vid installationstillfället.

Leverans sker ca 15 veckor efter mottagen beställningsbekräftelse men vi tacksamma om du skickar in din beställning till oss i så god tid som möjligt. Det underlättar i vår planering för utförande av din installation i anslutning till inflyttning.

Vi reserverar oss för tjälad mark, ispoppar i kanalisationen och liknande oförutsedda hinder.

*Avvikelser kan förekomma.

Så här går det till

 1. Om brukbar slang saknas gräver kunden själv på den egna tomten.
 2. Tekniker blåser fram fiber till fastigheten.
 3. Tekniker bokar en tid för installation i fastigheten och monterar bredbandsbox på insidan av husväggen.
 4. När Lunet fått en klarrapport från tekniker skickar vi ut ett leveransbesked till dig. I samband med att du mottar leveransbeskedet fakturerar vi din installationsavgift enligt avtal samt startar månadsdebitering av Lunets nättjänst.
 5. Du väljer tjänsteleverantör och tjänst. Därefter kan du börja använda din anslutning. Mer detaljerad information om hur det går till hittar du på sidan Grävning och installation.

 

Senaste nytt

Här hittar ni viktiga tidpunkter och uppdateringar

 • 16 APRIL

  2018

  Installation

  Installationer pågår. Du blir kontaktad för mer information.
 • 15 MAJ

  2017

  Tidplan

  Nu finns tidplanen publicerad här på vår hemsida. Titta under fliken tidplan högre upp på denna sida.
 • 4 APRIL

  2017

  Lågsäsongsbeställningar 2017

  Vi har nu samlat ihop alla lågsäsongsbeställningar för 2017. Under våren kommer vi lägga ut en tidplan för utförande av installationer.
 • 31 OKTOBER

  2016

  Lågsäsongsbeställningar 2017

  Samtliga lågsäsongsbeställningar för 2016 är nu utförda. Vi tar nu emot beställningar för lågsäsong 2017.
 • 13 MAJ

  2016

  Tidplan publicerad

  Nu finns tidplanen tillgänglig här på vår hemsida. Titta under fliken tidplan högre upp på denna sida.