EU-bidragsprojekt

EU-Bidragsprojekt

Samfinansiering genom EU-bidrag är i många fall en förutsättning för att möjliggöra fiberutbyggnad till landsbygden. Lunet söker därför bidrag där storleken på det finansiella stödet varierar från projekt till projekt.

Tack vare bidrag från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och EU:s Jordbruksfond kan fler erbjudas anslutning till fibernätet!

 

Europeiska jordbruksfonden

Den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsområden syftar till att bidra till en levande landsbygd.

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Den Europeiska regionala utvecklingsfondens syfte är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna.