Fiberutbyggnad på landsbygden

FIBERUTBYGGNAD PÅ LANDSBYGDEN

För att möjliggöra fiberutbyggnad på landsbygden får vi bredbandsstöd till några av våra projekt. Stödet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Tack vare bidraget kan boende på landsbygden få tillgång till ett snabbt och stabilt bredband.