Grundudden, Långänget och Norriviken

GRUNDUDDEN, LÅNGÄNGET OCH NORRIVIKEN

Under 2021 bygger vi ut fibernätet i  Grundudden, Långänget och Norriviken och kan erbjuda fastighetsägare inom projektområdet en fiberinstallation.

Schaktarbetet utförs av BDX och ComDaTe utför installationerna.

Längst ner på sidan finner du en tidslinje där vi lägger in löpande uppdateringar om vad som sker i projektet samt information om när vi planerar att utföra olika delar. Tänk på att dessa tider är preliminära och vi uppdaterar tidslinjen om något förändras. Leveransen kommer att ske senast det datum du finner på avtalet.

Nedan finner du en folder med information om hur installationen går till och de förberedelser du behöver göra. Vi kommer att kontakta alla som har gjort en beställning i god tid med information om de åtaganden du behöver göra.

Hur går det till?

Vi ansvarar för arbetet utanför fastighetsgräns och du ansvarar för arbetet innanför din fastighetsgräns. Vi tillhandahåller materialet du behöver för att gräva ner i marken och vår entreprenör kommer att kontakta dig för att stämma av med dig hur mycket material du behöver. Inför samtalet är det bra om du har funderat på var i fastigheten du önskar få din installation.

Vår entreprenör kommer att markera vår avlämningspunkt vid din tomtgräns med en grävpinne och lämna material tillsammans med grävinstruktioner och datum för när grävningen behöver vara klar.

Observera!

För att underlätta arbetet är det viktigt att du utför grävningen inom utsatt tid. Arbetet på tomten behöver vara klart när tekniker ska påbörja sitt arbete med att skarva ihop kanalisationen i gatan samt utföra inblåsning av fiber till fastigheten. Detta är ett förberedande arbete och installationen i fastigheten utförs i ett senare skede.

Vad händer sen?

När det blir dags för installation kommer du att bli kontaktad för tidsbokning. Observera att det tar tid från att det förberedande arbetet är färdigställt till att installationerna genomförs.

När din fastighet är ansluten och klar för att börja användas får du ett leveransbesked från oss med information om hur du kommer igång. I samband med att leveransbeskedet skickas ut faktureras även installations- och serviceavgift.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår support:

E-post: forsaljning@lunet.se
Telefon: 0920 – 23 61 01

 • SEP

  2021

  Byggnation transportnätet

  Arbetet pågår för fullt och vi har påbörjat byggnationen av transportnätet, längs väg 596, sträckningen Örarna-Bensbyn. Byggnationen av accessnätet sker i nästa steg och vi återkommer med information gällande detta längre fram.
 • AUG

  2021

  Upphandlingen är nu färdigställd och utsedd entreprenör för projektet är BDX.
 • JUNI-JULI

  2021

  Hantering beställningar

  Under juni-juli hanterar vi alla avtal som har kommit in. Alla fastighetsägare som har gjort en beställning kommer att få information via epost i juli.
 • MAj-JULI

  2021

  Upphandling av entreprenör

  Under maj-juli pågår upphandling av entreprenör. Vi kommer att uppdatera denna sida med information när detta är färdigställt.
 • JUNI

  2021

  Erbjudande

  Ett erbjudande har skickats ut till alla berörda fastighetsägare. Teckna avtal senast den 14 juni 2021 för leverans under 2021.