Grundudden, Långänget och Norriviken

GRUNDUDDEN, LÅNGÄNGET OCH NORRIVIKEN

Under 2021 bygger vi ut fibernätet i  Grundudden, Långänget och Norriviken och kan erbjuda fastighetsägare inom projektområdet en fiberinstallation.

Schaktarbetet utförs av BDX och ComDaTe utför installationerna.

Längst ner på sidan finner du en tidslinje där vi lägger in löpande uppdateringar om vad som sker i projektet samt information om när vi planerar att utföra olika delar. Tänk på att dessa tider är preliminära och vi uppdaterar tidslinjen om något förändras. Leveransen kommer att ske senast det datum du finner på avtalet.

Nedan finner du en folder med information om hur installationen går till och de förberedelser du behöver göra. Vi kommer att kontakta alla som har gjort en beställning i god tid med information om de åtaganden du behöver göra.

Hur går det till?

Vi ansvarar för arbetet utanför fastighetsgräns och du ansvarar för arbetet innanför din fastighetsgräns. Vi tillhandahåller materialet du behöver för att gräva ner i marken och vår entreprenör kommer att kontakta dig för att stämma av med dig hur mycket material du behöver. Inför samtalet är det bra om du har funderat på var i fastigheten du önskar få din installation.

Vår entreprenör kommer att markera vår avlämningspunkt vid din tomtgräns med en grävpinne och lämna material tillsammans med grävinstruktioner och datum för när grävningen behöver vara klar.

Observera!

För att underlätta arbetet är det viktigt att du utför grävningen inom utsatt tid. Arbetet på tomten behöver vara klart när tekniker ska påbörja sitt arbete med att skarva ihop kanalisationen i gatan samt utföra inblåsning av fiber till fastigheten. Detta är ett förberedande arbete och installationen i fastigheten utförs i ett senare skede.

Du behöver ha utfört grävningen på din egen tomt senast den 31 oktober 2021.

Vad händer sen?

När det blir dags för installation kommer du att bli kontaktad för tidsbokning. Observera att det tar tid från att det förberedande arbetet är färdigställt till att installationerna genomförs.

När din fastighet är ansluten och klar för att börja användas får du ett leveransbesked från oss med information om hur du kommer igång. I samband med att leveransbeskedet skickas ut faktureras även installations- och serviceavgift.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår support:

E-post: forsaljning@lunet.se
Telefon: 0920 – 23 61 01

 • Januari

  2022

  Installationerna färdigställda

  Alla installationer är nu färdigtställda. Slutbesiktning sker denna månad. Återställning sker till våren när tjälen gått ur backen.
 • December

  2021

  Aktivering av anslutning

  Fiberinstallationen till din fastighet kommer att vara färdigställd i slutet av december. Tänk på att din fiberanslutning är redo att användas först när du mottar ett leveransbesked ifrån oss.
 • NOV

  2021

  Tidsbokning

  Vi har nu påbörjat tidsbokningarna av installationerna. Om du ännu inte har hört något ifrån oss kommer du att bli kontaktad inom kort. Vi ber dig att vara tillgänglig när vår entreprenör försöker komma i kontakt med dig.
 • OKT

  2021

  Vårt schaktarbete

  Vårt schaktarbete beräknas vara färdigställt i början av november.
 • OKT

  2021

  Byggnation accessnätet

  Byggnation av accessnätet kommer att påbörjas i början av oktober. Vi återkommer med information om när det beräknas vara färdigställt.