Höstvägen

HÖSTVÄGEN

Under 2022/2023 bygger vi ut fibernätet på Höstvägen. Arbetat beräknas att påbörjas under sensommaren 2022.

Under projektets gång kommer vi att uppdatera tidslinjen nedan med information om vad som sker i projektet.  Nedan finner du en folder med information om hur installationen går till och annan information som är bra att veta.

Hur går det till?

Vi ansvarar för arbetet utanför fastighetsgräns och du som fastighetsägare ansvarar för arbetet innanför din fastighetsgräns. Vi tillhandahåller materialet du behöver för att gräva ner i marken och vår entreprenör kommer att kontakta dig för att stämma av med dig hur mycket material du behöver. Inför samtalet är det bra om du har funderat på var i fastigheten du önskar få din installation. Du behöver ha utfört grävningen på din egen tomt senast den 5 september. 2022.

Observera!
För att underlätta arbetet är det viktigt att du utför grävningen inom utsatt tid. Arbetet på tomten behöver vara klart när tekniker ska påbörja sitt arbete med att skarva ihop kanalisationen i gatan samt utföra inblåsning av fiber till fastigheten. Detta är ett förberedande arbete och installationen i fastigheten utförs längre fram.

Vad händer sen?

När det blir dags för installation kommer vi eller vår entreprenör kontakta alla som gjort en beställning för tidsbokning. När din fastighet är ansluten och klar för att börja användas får du ett leveransbesked från oss med information om hur du kommer igång. I samband med att leveransbeskedet skickas ut faktureras även installations- och serviceavgift.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår support:

E-post: support@lunet.se
Telefon: 0920 – 23 61 01

 • Mar

  2023

  Projektet färdigställt

  Nu är alla installationer färdigiställda. Inom kort kommer alla som fått en installation att få en kundnöjdhetsundersökning via epost.
 • Dec

  2022

  Installationer

  Vi har nu påbörjat fiberinstallationerna inne i fastigheterna. Arbetet kommer att fortlöpa fram tills arbetet är färdigställt, dock senast den 28 februari 2023.
 • Sep

  2022

  Projektinformation

  När schaktarbetet är färdigställt påbörjas övrigt förberedande arbete. Var uppmärksam på att arbetet tar tid och du kommer att få din leverans senast det datumet du finner på avtalet. Vi återkommer med information när vi beräknar påbörja tidsbokning av installationerna.
 • Sep

  2022

  Schaktarbete

  Schaktarbetet i området löper enligt plan och beräknas vara färdigställt i slutet av september.
 • Aug

  2022

  Schaktarbete

  Schaktarbetet i området påbörjas under vecka 34 och kommer att fortlöpa under hösten. Om du inte har utfört arbetet på din egen tomt behöver du göra detta senast den 5 september. Du finner grävinstruktioner under fliken "Foldrar och broschyrer" ovan.