Lulnäset

Projekt Lulnäset

Under 2017 kommer vi att bygga ut Lulnäset med fiber. För att teckna avtal om anslutning söker du upp din adress i vår adressök. Projektpris gäller fram till 2016-12-31, därefter gäller efteranslutningspriser.

Utbyggnaden är beroende av att beslut om samförläggning av kanalisation för fiber tillsammans med den nya vattenledningen kommer till stånd. Kontakta Lulnäsets samfällighetsförening för mer information.

Pris för anslutning till fastigheten:

Permanent boende: 25 000 kr (om du var skriven på adressen 1:a juni 2016 anses ditt hus som ett permanent boende).
Fritidshus: 30 000 kr

Efteranslutningspris permanent boende: 29 900 kr
Efteranslutningspris fritidshus: 39 900 kr

För priser gällande flerbostadshus eller företagsanslutningar kontaktar ni våra säljare på foretag@lunet.se eller på 0920-236101 och välj företag i menyn, så hjälper de er med era frågor.

Mer information, se nedan.

Senaste nytt

Här ser ni viktiga tidpunkter och uppdateringar i projektet

 • 19 DECEMBER

  2017

  Klarrapporter

  Vår entreprenör är nu klar med installationerna i området och vi har skickat ut leveransbesked till fastighetsägarna.
 • 4 SEPTEMBER

  2017

  Uppstartsbrev

  I dag har vi skickat ut ett uppstartsbrev med information om de kommande fiberinstallationerna i Lulnäset.
 • 7 JULI

  2017

  Schakt klar

  Enligt entreprenören ska all schakt vara klar och återställning har nu påbörjats.
 • 17 MAJ

  2017

  Förläggning av slang uppskjuten

  På grund av tjälad mark kommer förläggning av slang i våra stråk skjutas upp enl. entreprenören. Så fort det är tjälfritt påbörjas arbetet.
 • 16 MAJ

  2017

  Arbetet pågår

  I veckan påbörjas förläggning av slang i våra stråk i området. Detta pågår under några veckor framöver. För att vi sedan ska kunna fortsätta arbetet och nå Lulnäset från Kallax By behöver samförläggningen som vi gör med Trafikverket längs gång- och cykelvägen färdigställas.