Mulön, Granön, Björkön

PROJEKT MULÖN, GRANÖN, OCH BJÖRKÖN

Under 2019 planerar vi för en utbyggnad av fiber till delar av Mulön, Granön och Björkön.

Ett brev med information till berörda fastighetsägare skickas ut under våren.

Är du intresserad av att ansluta din fastighet ber vi dig skicka in en intresseanmälan till oss. Det gör du genom att skriva in till oss på order@lunet.se. Du blir kontaktad för mer information och vi skickar ett avtal till dig.

Erbjudande

Installationsavgift: 19 900 kr.
Priset gäller för villaanslutningar. För flerbostadshus eller företagsanslutningar, kontakta våra säljare på foretag@lunet.se eller via 0920-23 61 01.

Utbyggnad av fibernätet till Mulön sker under 2019, då området uppnått en anslutningsgrad på 50 %. Kunder som visat intresse och tecknat installationsavtal kallas till ett samrådsmöte den 12 mars 2019.

Tyvärr har intresset för fiberinstallation i vissa områden inte varit tillräckligt stort. Vi upphandlar under våren 2019 projektering med annan lösning, så kallad radiolänk, för dessa kunder. Denna information har även skickats ut per brev till de kunderna som i nuläget inte kan få fiberinstallation av Lunet.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår entreprenör.

Eltel Networks AB
Niklas Brännström, Projektledare Eltel
Niklas.brannstrom@eltelnetworks.se
072-582 73 60

Emma Blomquist, Projektör Eltel
emma.blomquist@eltelnetworks.se
072-595 45 20

Christoffer Åström, byggkoordinator Lunet, 0920-23 61 01.
Övriga frågor.
Telefontid, vardagar mellan kl. 8-12 och kl. 13-16.

 

SENASTE NYTT

Här ser ni viktiga tidpunkter och uppdateringar för projektet

 • AUGUSTI

  2019

  Installationer

  Installationer påbörjas nu på Mulön och vår entreprenör kommer att kontakta dig för att boka en tid.
 • JUNI

  2019

  Schaktarbeten

  Schaktarbetet på Mulön startar i början av juli och beräknas pågå i 4 veckor. När detta är färdigställt påbörjas inblåsning av fiber till fastigheterna och installationerna bokas.
 • JUNI

  2019

  Utskick

  Ett uppstartsbrev med information har skickats ut per post till alla som beställt installation. Du kan även läsa brevet högre upp på sidan under rubriken brevutskick.
 • MAJ

  2019

  Upphandling genomförd

  Under våren 2019 genomförs en upphandling av entreprenad i området. Denna beräknas vara klar under maj månad.
 • 12 MARS

  2019

  Samrådsmöte

  Vi kallar kunder och markägare för ett öppet möte kring projekteringen.