Mulön, Granön, Björkön

PROJEKT MULÖN, GRANÖN, OCH BJÖRKÖN

Under 2019 planerar vi för en utbyggnad av fiber till delar av Mulön, Granön och Björkön.

Ett brev med information till berörda fastighetsägare skickas ut under våren.

Är du intresserad av att ansluta din fastighet ber vi dig skicka in en intresseanmälan till oss. Det gör du genom att skriva in till oss på order@lunet.se. Du blir kontaktad för mer information och vi skickar ett avtal till dig.

Erbjudande

Installationsavgift: 19 900 kr.
Priset gäller för villaanslutningar. För flerbostadshus eller företagsanslutningar, kontakta våra säljare på foretag@lunet.se eller via 0920-23 61 01.

Utbyggnad av fibernätet till Mulön sker under 2019, då området uppnått en anslutningsgrad på 50 %. Kunder som visat intresse och tecknat installationsavtal kallas till ett samrådsmöte den 12 mars 2019.

Tyvärr har intresset för fiberinstallation i vissa områden inte varit tillräckligt stort. Vi upphandlar under våren 2019 projektering med annan lösning, så kallad radiolänk, för dessa kunder. Denna information har även skickats ut per brev till de kunderna som i nuläget inte kan få fiberinstallation av Lunet.

SENASTE NYTT

Här ser ni viktiga tidpunkter och uppdateringar för projektet

 • MAJ

  2019

  Upphandling genomförd

  Under våren 2019 genomförs en upphandling av entreprenad i området. Denna beräknas vara klar under maj månad.
 • 12 MARS

  2019

  Samrådsmöte

  Vi kallar kunder och markägare för ett öppet möte kring projekteringen.
 • 20 NOVEMBER

  2018

  Vi förlänger erbjudandet

  Vi förlänger möjligheten att teckna avtal. Under december månad återkommer vi med mer information.
 • 31 OKTOBER

  2018

  Sista beställningsdag

  Vi förlänger sista beställningsdag till den 31/10.
 • 26 SEPTEMBER

  2018

  Byggbesked Mulön

  Området Mulön har uppnått den önskade anslutningsgraden. Utbyggnad av fibernätet ligger med i planeringen för 2019.