Norra Gäddvik

NORRA GÄDDVIK

Under 2023 planerar vi att genomföra ett samförläggningsprojekt i Norra Gäddvik tillsammans med Luleå energi. Alla fastighetsägare som ingår i projektområdet kommer inom kort att få ett erbjudande från oss brevledes.

Vi uppdaterar denna sida med information när vi har tagit beslut avseende projektgenomförande.

Teckna avtal

Sök på din adress på vår hemsida för information om vad som gäller för din fastighet och lägg din beställning där direkt.

  • Oktober

    2022

    Erbjudande

    Ett erbjudande kommer inom kort att skickas ut till alla fastighetsägare som ingår i projektområdet. Teckna avtal senast den 31 december 2022 för att ta del av erbjudandet.