Östra Granön

ÖSTRA GRANÖN

Under 2022 kommer vi att genomföra ett samförläggningsprojekt på Östra Granön tillsammans med Luleå energi. Under projektets gång uppdaterar vi tidslinjen nedan med information om vad som sker i projektet.

Nedan finner du en folder med information om hur installationen går till och de förberedelser du behöver göra. Vi kommer att kontakta alla som har gjort en beställning i god tid med information om de åtaganden du behöver göra.

Teckna avtal

Tiden för avtalstecknande har gått ut. Om du bor i området och är intresserad av en installation ber vi dig att lägga en beställning genom att söka på din adress på vår startsida. Vi återkommer sedan till dig om vi har möjlighet att leverera under 2022.

Hur går det till?

Vi ansvarar för arbetet utanför fastighetsgräns och du ansvarar för arbetet innanför din fastighetsgräns. Vi tillhandahåller materialet du behöver för att gräva ner i marken och vår entreprenör kommer att kontakta dig för att stämma av med dig hur mycket material du behöver. Inför samtalet är det bra om du har funderat på var i fastigheten du önskar få din installation.

Vår entreprenör kommer att markera vår avlämningspunkt vid din tomtgräns med en grävpinne och lämna material tillsammans med grävinstruktioner och datum för när grävningen behöver vara klar.

Observera!

För att underlätta arbetet är det viktigt att du utför grävningen inom utsatt tid. Arbetet på tomten behöver vara klart när tekniker ska påbörja sitt arbete med att skarva ihop kanalisationen i gatan samt utföra inblåsning av fiber till fastigheten. Detta är ett förberedande arbete och installationen i fastigheten utförs i ett senare skede.

Vad händer sen?

När det blir dags för installation kommer du att bli kontaktad för tidsbokning. Observera att det tar tid från att det förberedande arbetet är färdigställt till att installationerna genomförs.

När din fastighet är ansluten och klar för att börja användas får du ett leveransbesked från oss med information om hur du kommer igång. I samband med att leveransbeskedet skickas ut faktureras även installations- och serviceavgift.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår support:

E-post: forsaljning@lunet.se
Telefon: 0920 – 23 61 01

För flerbostadshus eller företagsanslutningar är du välkommen att kontakta våra säljare:

E-post: foretag@lunet.se
Telefon: 0920 – 23 61 01

 • Juni

  2022

  Schaktstart

  Schaktarbetet i området beräknas påbörjas första veckan i juli och kommer att fortlöpa under sommaren.
 • Juni

  2022

  Utlämning material

  Under de närmsta veckorna kommer alla som har gjort en beställning få material utlämnat vid fastighetsgränsen tillsammans med grävinstruktioner och ett datum för när grävningen behöver vara färdigställd.
 • Juni

  2022

  Beslut om byggnation

  Vi har nu tagit beslut om att genomföra fiberutbyggnaden i området och kan därmed leverera en fiberinstallation till alla som har lagt en beställning enligt leveranstiden på avtalet.
 • Maj

  2022

  Uppdatering

  I mitten av juni kommer vi att skicka ut information via epost till alla som har lagt en beställning. Om du vill lägga en beställning ber vi dig att göra det genom att söka på din adress på vår startsida så återkommer vi med information om installation kan ske under 2022.
 • Mars

  2022

  Tidplan

  På grund av att det är en samförläggning har vi inte möjlighet att ge en exakt tidplan. Vi kommer att skicka ut information till alla som har tecknat avtal i slutet av maj och kommer att informera dig om de åtaganden du som fastighetsägare behöver göra.