Samförläggningsprojekt

Samförläggningsprojekt

Varje år utför Lunet samförläggningar med andra nätägare. Samförläggningen består av att vi lägger ner tomma rör utan fiber som sedan kan användas för fiberinstallation. Vid en samförläggning är det den nätägare som initierat schakten som styr tidplanen för genomförandet.

Beslut om samförläggning innebär inte att det finns några beslut på att bygga ut området med fiber, men det möjliggör för oss att kunna ansluta området vid ett senare tillfälle utan att behöva gräva upp vägen igen. Vid en samförläggning bekostar Lunet sin del av schakt, förläggning och omasfaltering.

Ibland förlägger vi även transportnätsfiber vid samförläggningar. Transportnätsfibern används för att förse flera områden med fiber längs en längre sträcka och kan därför inte användas för enskilda villainstallationer. En transportnätsfiber är att jämföra med en högspänningsledning som går mellan transformatorstationer. Transportnätsfibern knyter samman våra noder från vilka vi bygger områdetsnät. Målet är att dimensionera transportnät och områdesnät så att det ska räcka att ansluta så många fastigheter som möjligt inom Luleå Kommun.