Sandnäset

SANDNÄSET

Under 2022 planerar vi att genomföra ett samförläggningsprojekt i Sandnäset tillsammans med Luleå energi. Utbyggnaden sker under förutsättning att samförläggning kan ske.

Teckna avtal

Alla fastighetsägare som ingår i projektområdet har fått ett erbjudande brevledes. Teckna avtal på vår hemsida genom att söka på din adress på vår startsida: www.lunet.se. Installationsavgift för villaanslutningar är 24 500 kr. Vi fakturerar dig för installationen när anslutningen är klar.

Hur går det till?

Vi ansvarar för arbetet utanför fastighetsgräns och du ansvarar för arbetet innanför din fastighetsgräns. Vi tillhandahåller materialet du behöver för att gräva ner i marken och vår entreprenör kommer att kontakta dig för att stämma av med dig hur mycket material du behöver. Inför samtalet är det bra om du har funderat på var i fastigheten du önskar få din installation.

Vår entreprenör kommer att markera vår avlämningspunkt vid din tomtgräns med en grävpinne och lämna material tillsammans med grävinstruktioner och datum för när grävningen behöver vara klar.

Observera!

För att underlätta arbetet är det viktigt att du utför grävningen inom utsatt tid. Arbetet på tomten behöver vara klart när tekniker ska påbörja sitt arbete med att skarva ihop kanalisationen i gatan samt utföra inblåsning av fiber till fastigheten. Detta är ett förberedande arbete och installationen i fastigheten utförs i ett senare skede.

Vad händer sen?

När det blir dags för installation kommer du att bli kontaktad för tidsbokning. Observera att det tar tid från att det förberedande arbetet är färdigställt till att installationerna genomförs.

När din fastighet är ansluten och klar för att börja användas får du ett leveransbesked från oss med information om hur du kommer igång. I samband med att leveransbeskedet skickas ut faktureras även installations- och serviceavgift.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår support:

E-post: forsaljning@lunet.se
Telefon: 0920 – 23 61 01

  • April

    2022

    Avtalstecknande

    Ett erbjudande har skickats ut till alla fastighetsägare som ingår i projektområdet. Teckna avtal senast den 30 juni 2022 för att ta del av erbjudandet.