Sunderbyn – Gamla Bodenvägen, Holmenvägen, Norramarksvägen

SUNDERBYN
Gamla Bodenvägen, Holmenvägen, Norramarksvägen

Under 2022 bygger vi ut fibernätet i Sunderbyn till adresser på Gamla Bodenvägen, Holmenvägen och Norramarksvägen. Under projektet samarbetar vi med Install Fiber i Norr AB.

Längst ner på sidan finner du en tidslinje där vi lägger in uppdateringar om vad som sker i projektet samt information om när vi planerar att utföra olika delar. Tänk på att dessa tider är preliminära och vi uppdaterar tidslinjen om något förändras. Leveransen kommer att ske senast det datum du finner på avtalet.

Nedan finner du en folder med information om hur installationen går till och de förberedelser du behöver göra. Vi kommer att kontakta alla som har gjort en beställning i god tid med information om de åtaganden du behöver göra.

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Hur går det till?

Vi ansvarar för arbetet utanför fastighetsgräns och du ansvarar för arbetet innanför din fastighetsgräns. Vi tillhandahåller materialet du behöver för att gräva ner i marken och vår entreprenör kommer att kontakta dig för att stämma av med dig hur mycket material du behöver. Inför samtalet är det bra om du har funderat på var i fastigheten du önskar få din installation.

Vår entreprenör kommer att markera vår avlämningspunkt vid din tomtgräns med en grävpinne och lämna material tillsammans med grävinstruktioner och datum för när grävningen behöver vara klar.

Observera!

För att underlätta arbetet är det viktigt att du utför grävningen inom utsatt tid. Arbetet på tomten behöver vara klart när tekniker ska påbörja sitt arbete med att skarva ihop kanalisationen i gatan samt utföra inblåsning av fiber till fastigheten. Detta är ett förberedande arbete och installationen i fastigheten utförs i ett senare skede.

Vad händer sen?

När det blir dags för installation kommer du att bli kontaktad för tidsbokning. Observera att det tar tid från att det förberedande arbetet är färdigställt till att installationerna genomförs.

När din fastighet är ansluten och klar för att börja användas får du ett leveransbesked från oss med information om hur du kommer igång. I samband med att leveransbeskedet skickas ut faktureras även installations- och serviceavgift.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår support:

E-post: forsaljning@lunet.se
Telefon: 0920 – 23 61 01

För flerbostadshus eller företagsanslutningar är du välkommen att kontakta våra säljare:

E-post: foretag@lunet.se
Telefon: 0920 – 23 61 01

 • Nov

  2022

  Installationerna färdigställda

  Alla fiberinstallationer i området är nu färdigställda och vi hoppas att alla är nöjda är med sin installation. Besiktning av området är godkänt och en översyn av området kommer att ske till våren.
 • Okt

  2022

  Installationer

  Under v. 43 kommer våra entreprenör att kontakta alla som lagt en beställning via telefon för tidsbokning av installationen.
 • Sep

  2022

  Installationer

  I början av oktober kommer vår entreprenör att kontakta alla kunder för tidsbokning av installationen i fastigheten. Alla installationer beräknas vara färdigställda i slutet av oktober om inget oförutsett inträffar.
 • Sep

  2022

  Fiberblåsning

  Arbetet med fiberblåsning till alla kunder är nu färdigställt.
 • Juli

  2022

  Projektinformation

  Schaktarbetet är nu färdigställt och återställning pågår. Vår målsättning är alla fastigheter ska vara installerade i slutet av oktober. Detta är endast preliminärt och vi kommer att uppdatera denna sida med information om det blir förändringar i tidsplanen.