Sunderbyn – Gamla Bodenvägen, Holmenvägen, Norramarksvägen

SUNDERBYN
Gamla Bodenvägen, Holmenvägen, Norramarksvägen

Under 2022 bygger vi ut fibernätet i Sunderbyn till adresser på Gamla Bodenvägen, Holmenvägen och Norramarksvägen. Under projektet samarbetar vi med Install Fiber i Norr AB.

Längst ner på sidan finner du en tidslinje där vi lägger in uppdateringar om vad som sker i projektet samt information om när vi planerar att utföra olika delar. Tänk på att dessa tider är preliminära och vi uppdaterar tidslinjen om något förändras. Leveransen kommer att ske senast det datum du finner på avtalet.

Nedan finner du en folder med information om hur installationen går till och de förberedelser du behöver göra. Vi kommer att kontakta alla som har gjort en beställning i god tid med information om de åtaganden du behöver göra.

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Hur går det till?

Vi ansvarar för arbetet utanför fastighetsgräns och du ansvarar för arbetet innanför din fastighetsgräns. Vi tillhandahåller materialet du behöver för att gräva ner i marken och vår entreprenör kommer att kontakta dig för att stämma av med dig hur mycket material du behöver. Inför samtalet är det bra om du har funderat på var i fastigheten du önskar få din installation.

Vår entreprenör kommer att markera vår avlämningspunkt vid din tomtgräns med en grävpinne och lämna material tillsammans med grävinstruktioner och datum för när grävningen behöver vara klar.

Observera!

För att underlätta arbetet är det viktigt att du utför grävningen inom utsatt tid. Arbetet på tomten behöver vara klart när tekniker ska påbörja sitt arbete med att skarva ihop kanalisationen i gatan samt utföra inblåsning av fiber till fastigheten. Detta är ett förberedande arbete och installationen i fastigheten utförs i ett senare skede.

Vad händer sen?

När det blir dags för installation kommer du att bli kontaktad för tidsbokning. Observera att det tar tid från att det förberedande arbetet är färdigställt till att installationerna genomförs.

När din fastighet är ansluten och klar för att börja användas får du ett leveransbesked från oss med information om hur du kommer igång. I samband med att leveransbeskedet skickas ut faktureras även installations- och serviceavgift.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår support:

E-post: forsaljning@lunet.se
Telefon: 0920 – 23 61 01

För flerbostadshus eller företagsanslutningar är du välkommen att kontakta våra säljare:

E-post: foretag@lunet.se
Telefon: 0920 – 23 61 01

 • Maj

  2022

  Kundkontakt

  Under maj månad kommer vår entreprenör att kontakta alla kunder som har lagt en beställning. I nästa steg kommer materialet att lämnas ut tillsammans med grävinstruktioner samt information om när arbetet behöver vara färdigställt.
 • April

  2022

  Markarbeten

  Schaktarbetet för stamnätet påbörjas i maj. Schaktarbetet för områdesnätet påbörjas när detta är färdigställt. Vi återkommer med information när det beräknas starta.
 • April

  2022

  Upphandling entreprenör

  Upphandlingen är nu genomförd och entreprenör för projektet blir Install Fiber i Norr AB.
 • FEBRUARI

  2022

  Beslut byggnation

  Vi har tagit beslut om att genomföra byggnationen och för tillfället arbetar vi med upphandling av entreprenör samt annat förberedande arbete. Vi återkommer med information när upphandlingen är färdigställd någon gång i slutet av april.
 • FEBRUARI

  2022

  Avtalstecknande

  Vi har förlängt tiden för avtalstecknande till den 14 feburari 2022. Om du inte har tecknat avtal ännu och är intresserad av en fiberinstallation ber vi dig att göra det innan detta datum för att ta av projekterbjudandet.