Projektområde 2018

Projektområde 2018

Under 2018 påbörjar vi utbyggnaden av fibernätet till Börtnäsheden och Kallviken.

Ett brev med information till fastighetsägarna har skickats ut.
Mer information hittar ni på projektsidan.