Skanovas nedläggning av kopparnätet

Skanovas nedläggning av kopparnätet

Den 31/5 2017 lägger Skanova ner kopparnätet i ett flertal byar i Luleå Kommun. Lunet har i början av året skickat ut information och formella uppsägningar till våra ADSL-kunder som berörs av nedläggningen. Frågor rörande nedläggningen hänvisas till Telia och Skanova.