Smarta sparkar på isvägen under vintern 2023

Smarta sparkar på isvägen under vintern 2023

I början av februari 2023 kommer det finnas 21 dekorerade, smarta sparkar på isvägen i Luleå. Barn från olika fritidshem i Luleå kommun har fått möjligheten att dekorera och vidareutveckla sin egen spark. För varje kilometer som sparkarna går kommer 1 kr att skänkas till välgörande ändamål.

Projektet genomfördes under 2022 som ett samarbetsprojekt mellan fritidshemmen i Luleå, Fritidshemsutvecklarna, Parksektionen och Lunet. Projektet var mycket lyckat och vi har därför valt att fortsätta samarbetet även denna säsong. Förra säsongen hade vi 10 sparkar på plats men den här säsongen kommer vi att utöka antalet till  21 stycken ge fler fritidshem möjlighet att delta i projektet. För varje kilometer som sparkarna går kommer Lunet att skänka 1 kr till välgörande ändamål (upptill ett maxbelopp på 10 000 kr).

Sparkarna är utrustade med sensorer som samlar in information om position, tillgänglighet och distans. När sparkarna är dekorerade kommer vi att sätta fast skylt samt sensorer på sparkarna och därefter placera ut dem på isvägen. När sparkarna är på plats kommer alla kunna se sparkarnas position och läsa mer om fritidshemmens arbete via en webbapp.

Om LoraWAN

LoRaWAN möjliggör en infrastruktur för IoT, där apparater är uppkopplade mot nätet och gör det möjligt att samla in data på distans. Fördelen med LoRaWAN är den låga energiförbrukningen med en förhållandevis lång räckvidd. Sensorer som är utplacerade drivs av batterier och kan vara installerade i flera år innan batteribyte behöver ske. Det finns en mängd tillämpningsområden där LoRaWAN kan förenkla, effektivisera och förbättra vår vardag. Sensorerna kan tala om när åtgärder behövs, exempelvis när planteringar och träd behöver vatten, när soporna behöver tömmas eller när det är risk för halka. På sjukhus kan sensorer sättas på medicinsk utrustning för att enkelt se var på sjukhuset den befinner sig.

Du kan läsa mer om vårt LoRa WAN sensornät här