Smartare parker med hjälp av digitala sensorer testas i Luleå

Smartare parker med hjälp av digitala sensorer testas i Luleå

I början av året startade Lunet tillsammans med Parkdriften vid Luleå kommun ett projekt för att testa nya smarta lösningar med hjälp av Lunets LoRaWAN-sensornät. Projektets syfte är att identifiera områden där IoT-lösningar (Internet of Things) kan effektivisera, underlätta och förbättra arbetet för Parkdriften. Nu genomförs ett antal tester runt om i kommunen och vi hoppas på att få ut några sensorer i skarp drift till nästa sommar.

Under vintern sattes sensorer upp i vedlådor för att enkelt få information om det finns ved tillgängligt vid eldplatserna. Värmesensorer sattes även upp i eldstäder för att få in information om hur frekvent eldstäderna används. För tillfället finns två passagemätare utplacerade vid Lotten Burmans gångbro som mäter antal passager. I blomlådor i Floras kulle mäts markfukt och marktemperatur. Det finns även sensorer i sopkorgar i Södra hamn som mäter nivån av sopor.


Under några år nu så har vi på Parkdriften vid Luleå kommun följt utvecklingen med olika typer av lösningar för att mäta nivån i sopkorgar men vi har inte hittat en lösning som är både smidig, kostnadseffektiv och skalbar. När vi fick information om att Lunet har upprättat ett LoRAWAN-sensornät fick vi idén om att prova den typen av sensorer. Vi valde även att involvera vår innovationsavdelning för att se om vi kan hitta lösningar som andra delar av kommunen och bolag kan ha nytta av säger Niklas Öqvist, Landskapsingenjör på Parkdriften vid Luleå kommun.


Effektivisera, underlätta och förbättra arbetet med olika typer av IoT-lösningar

Målet med projektet är att få en helhetsbild om vilka områden som kan effektiviseras, underlättas eller förbättras med hjälp av digitala sensorer för att sedan arbeta vidare inom de områden där de ger mest effekt och nytta. Med sensorer i vedlådorna kan insatser göras behovsstyrt istället för efter ett tidsschema och risken minskar att vedlådorna är tomma när medborgare är på plats och vill grilla. Växtlighet är viktigt för att skapa trivsel och genom att effektivisera skötseln finns möjligheten att fortsätta underhålla grönytor och även utöka dem där utrymme finns.


Vi är på god väg att skapa ett arbetssätt för IoT-lösningar inom kommunen och bolagen. Nu håller vi på att ”sänka tröskeln” för fler att jobba med IoT-sensorer och vi vill kunna visa på bra exempel genom att förhoppningsvis få ut några sensorer i skarp drift till nästa sommar.  Samtidigt behöver vi vara ödmjuka för att det här är en utvecklingsprocess som kommer att ta flera år avslutar Niklas.

 

Om LoRaWAN

LoRaWAN möjliggör en infrastruktur för IoT, där apparater är uppkopplade mot nätet och gör det möjligt att samla in data på distans. Fördelen med LoRaWAN är den låga energiförbrukningen med en förhållandevis lång räckvidd. Sensorer som är utplacerade drivs av batterier och kan vara installerade i flera år innan batteribyte behöver ske. Det finns en mängd tillämpningsområden där LoRaWAN kan förenkla, effektivisera och förbättra vår vardag. Nedan finner du några exempel:

  • Sensorerna kan tala om när åtgärder behövs, exempelvis när planteringar och träd behöver vatten, när soporna behöver tömmas eller när det är risk för halka.
  • Cyklar, sparkar och andra föremål såsom parkbänkar kan spåras. På exempelvis sjukhus kan sensorer sättas på medicinsk utrustning för att enkelt se var på sjukhuset den befinner sig.
  • Sensorerna kan skicka meddelanden när något inträffar, exempelvis om det uppstår vattenläckage, livbojar flyttas eller en dörr öppnas. När något händer i vägnätet såsom skadade vägskyltar eller signalljus kan larm skickas.

Lunets sensornät har täckning i stora delar av Luleå och nätet byggs ut kontinuerligt. Genom upprättandet av nätverket vill Lunet bidra i arbetet med att skapa smarta applikationer och bidra till digital utveckling i hela Luleå kommun.