Snabbare åtgärdstider med Serviceavtalet Trygg Fiber

Snabbare åtgärdstider med Serviceavtalet Trygg Fiber

Lunet ansvarar för drift och underhåll av fiberanslutningen till din fastighet. Vi bevakar nätet dagligen, åtgärdar driftstörningar samt hanterar felsökningar på både fibernätet och vår utrustning. Om fel skulle uppstå med din anslutning ser vi till att åtgärda det så fort som möjligt.

För att kunna ha en aktiv fiberanslutning och för att kunna nyttja tjänster i stadsnätet behöver alla fastighetsägare som är anslutna till vårt nät ha ett Serviceavtal med oss. Alla fastighetsägare behöver ha det grundläggande serviceavtalet BAS.

Som en utökad trygghet erbjuder vi Serviceavtalet Trygg Fiber. Med Trygg Fiber får du prioriterad support vid supportärenden och snabbare åtgärdstider om fel skulle uppstå med fiberanslutningen. Du får även tillgång till ett direktnummer för felrapportering och vi påbörjar felsökningen vid första kontakt. Priset för villa är 45 kr/mån (enligt 2021 års prislista) och avgiften faktureras årsvis.

Skicka in en intresseanmälan här eller ta kontakt med oss via telefon 0920-23 61 09 eller epost forsaljning@lunet.se för mer information.