Stadshubbsalliansen firar 5 år av samverkan och erfarenhetsutbyte kring LoRaWAN

Stadshubbsalliansen firar 5 år av samverkan och erfarenhetsutbyte kring LoRaWAN

Lunet ingår i stadshubbsalliansen som samverkar för att erbjuda robust och konkurrenskraftig trådlös infrastruktur för Internet of Things. I år firar Stadshubbsalliansen 5 år och den 8-9 november träffades nätverket i Helsingborg för att dela erfarenheter och diskutera utmaningar och lösningar tillsammans.

Stadshubbsalliansen är ett växande antal regionala Stadshubbar som samverkar både affärsmässigt och tekniskt för att erbjuda robust och konkurrenskraftig trådlös infrastruktur för Internet of Things. Medlemmarna i Stadshubbsalliansen är regionala stadsnät med lång erfarenhet av att erbjuda digitala kommunikationslösningar och äger egna fibernät vilka används som en viktig kommunikationslänk i Stadshubbarna.

Medlemmarna träffas två gånger per år och däremellan genomförs teamsmöten inom olika fokusområden. Den 8-9 november träffades vi på plats i Helsingborg.

Pågående LoRaWAN projekt

Under dagarna fick vi lyssna på många intressanta presentationer om olika case som pågår runt om i landet. Bland annat pågår ett projekt i Piteå för att få bättre kontroll på temperaturen på medicinen på äldreboenden. Vid avvikande temperatur skickas ett larm och därigenom kan åtgärder utföras direkt.

I Helsingborg pågår ett projekt med smarta hängrännor för att undvika fuktskador på fasaden. Löv, bollar och annat kan fastna i hängrännan vilket kan orsaka stopp. De smarta sensorerna upptäcker problemen så att fastighetsägare kan rensa i tid och därigenom minska det kontinuerliga underhållsarbetet.  Andra pågående case handlar om smarta livbojar, smartare bevattning och smartare städning.

I Luleå kommun genomför vi på Lunet tillsammans med andra aktörer projekt för smartare bevattning, nivåmätningar i vedlådor och sensorer på livbojar. Genom vårt medlemskap i alliansen får vi många värdefulla insikter både för våra befintliga projekt och potentiella nya projekt.

Om LoRaWAN

LoRaWAN möjliggör en infrastruktur för IoT, där apparater är uppkopplade mot nätet och gör det möjligt att samla in data på distans. Fördelen med LoRaWAN är den låga energiförbrukningen med en förhållandevis lång räckvidd. Sensorer som är utplacerade drivs av batterier och kan vara installerade i flera år innan batteribyte behöver ske. Det finns en mängd tillämpningsområden där LoRaWAN kan förenkla, effektivisera och förbättra vår vardag. Nedan finner du några exempel:

  • Sensorerna kan tala om när åtgärder behövs, exempelvis när planteringar och träd behöver vatten, när soporna behöver tömmas eller när det är risk för halka.
  • Cyklar, sparkar och andra föremål såsom parkbänkar kan spåras. På exempelvis sjukhus kan sensorer sättas på medicinsk utrustning för att enkelt se var på sjukhuset den befinner sig.
  • Sensorerna kan skicka meddelanden när något inträffar, exempelvis om det uppstår vattenläckage, livbojar flyttas eller en dörr öppnas. När något händer i vägnätet såsom skadade vägskyltar eller signalljus kan larm skickas.

Lunets sensornät har täckning i stora delar av Luleå och nätet byggs ut kontinuerligt. Genom upprättandet av nätverket vill Lunet bidra i arbetet med att skapa smarta applikationer och bidra till digital utveckling i hela Luleå kommun.

Kontakta oss!

Har ni ett behov eller idé som ni vill förverkliga är ni välkomna att kontakta oss så kan vi tillsammans diskutera möjligheterna.

Johan Falk
Avdelningschef Affär och Marknad
Telefon 0920-23 61 41
johan.falk@lunet.se