Tjänster

steg 1 - anslutning till lunet

Börja med ta reda på om fastigheten är ansluten till Lunets nät genom att söka på adressen i vår adressök. Om du har en fiberanslutning kan du gå vidare till steg 2 och beställa tjänster från valfri tjänsteleverantör.

Sök på din adress

Steg 2 - Beställ tjänster

Bredband

Snabbt och stabilt bredband upp till 1000 Mbit/s

Bredbandstelefoni

Fast och billig telefoni via ditt bredband

Bredbands-TV

Framtidens digitala TV med knivskarp HD-kvalitet

Triple Play

Bredband, telefon och TV från en enda leverantör