Tjänster

steg 1 - anslutning till lunet

Första steget är att beställa en nättjänst hos oss på Lunet. Om du redan har en nättjänst kan du går vidare till steg två och beställa dina tjänster hos valfri tjänsteleverantör.

Beställ anslutning

Steg 2 - Beställ tjänster

Bredband

Snabbt och stabilt bredband upp till 100 Mbit/s

Bredbandstelefoni

Fast och billig telefoni via ditt bredband  

Bredbands-TV

Framtidens digitala TV med knivskarp HD-kvalitet

Triple Play

Bredband, telefon och TV från en enda leverantör