Tjänster

steg 1 - anslutning till lunet

Första steget är att säkerställa att du har en fiberanslutning från Lunet. Om du redan har en fiberanslutning kan du gå vidare till steg två och beställa dina tjänster hos valfri tjänsteleverantör.

Beställ anslutning

Steg 2 - Beställ tjänster

Bredband

Snabbt och stabilt bredband upp till 1000 Mbit/s

Bredbandstelefoni

Fast och billig telefoni via ditt bredband

Bredbands-TV

Framtidens digitala TV med knivskarp HD-kvalitet

Triple Play

Bredband, telefon och TV från en enda leverantör