Serviceavtal

SERVICEAVTAL

Lunet ansvarar för fiberanslutningen till din fastighet och vill tillsammans med dig säkerställa att den är väl fungerande under en lång tid framöver. Om det uppstår problem eller felaktigheter knutet till installationen ser vi till att åtgärda det så fort som möjligt. För att kunna säkerställa detta behöver alla fastigheter som är anslutna till stadsnätet ha ett serviceavtal med Lunet. Du kan välja mellan två alternativ, serviceavtal BAS eller Trygg Fiber.

Serviceavtal BAS

Villa 25 kr/mån.
Flerfamiljsfastighet (2-4 lägenheter) 45 kr/mån (priset gäller för hela fastigheten)

Ett grundläggande serviceavtal som avser hyra och underhåll av fiberinstallationen samt den tillhörande tekniska utrustningen.

  • Felsökning sker enligt vid var tids gällande leveranstider.
  • Utbyte av kundplacerad utrustning sker vid var tids gällande leveranstider.

Serviceavtal Trygg Fiber

Villa 45 kr/mån.
Flerfamiljsfastighet (2-4 lägenheter) 99 kr/mån (priset gäller för hela fastigheten)

Serviceavtalet Trygg Fiber avser utöver vad som ingår i BAS en utökad service för dig som kund. Vi prioriterar ditt ärende om fel skulle uppstå med din fiberanslutning. Du får SMS gällande aktuell driftinformation, tillgång till ett direktnummer för felrapportering och vi felsöker anslutningen direkt när du kontaktar oss.

  • Prioriterad hantering vid supportärenden.
  • Utbyte av CPE inom en (1) arbetsdag.*
  • Direktnummer till Lunet för felrapportering.
  • Felsökning vid första kontakt.

Sök på din adress på vår startsida för att beställa ett serviceavtal eller för att göra ett nytt val.