Serviceavtal

Serviceavtal

Alla villaägare med en fastighet som är ansluten till stadsnätet måste teckna ett serviceavtal. Lunet erbjuder två nivåer på serviceavtal. Serviceavtal BAS är det som ingår i alla installations- och serviceavtal som är tecknade fram till 1 april 2019.  Avtal BAS avser hyra och underhåll av fiberinstallationen och den tillhörande tekniska utrustningen. Serviceavtal BAS kostar 19 kr/månad. Från och med 1 april 2019 erbjuder Lunet förutom serviceavtal BAS även serviceavtal Trygg Fiber.

Trygg Fiber

Serviceavtal Trygg Fiber innefattar följande tillägg för din fiberanslutning och bredbandsbox:

  • Fritt utbyte av bredbandsbox inom en (1) arbetsdag.
  • Direktnummer till Lunet för felrapportering.
  • Felsökning vid första kontakt.
  • SMS-tjänst för avisering av driftinformation.
  • Prioriterad hantering vid supportärenden.

Kostnad: 45 kr/månad

Serviceavtal BAS ingår i serviceavtal Trygg Fiber.

För att beställa Trygg Fiber fyll i intresseformuläret här.