Bredband2

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder.

Bredband
Produkt Hastighet Pris
Information och beställning
Bredband 2 <10 Mbit/s10 Mbit/s48 kr/mån
Bredband 2 <100 Mbit/s100 Mbit/s65 kr/mån
Till leverantören
Till leverantören
Bredbandstelefoni
Tjänstleverantör produkt Information och beställning
Bredband2

En pålitlig telefonitjänst, med samma fördelar som med vanlig telefoni.

Till leverantören
Till leverantören