Bredband

Riksnet förser fastigheter, bostadsrättsföreningar och samfälligheter med bredband, television och telefoni enligt fastighetsägarens önskemål.

Bredband
Produkt Hastighet
Information och beställning
Riksnet < 10 Mbit/s10 Mbit/s
Riksnet < 100 Mbit/s100 Mbit/s
Riksnet < 250 Mbit/s250 Mbit/s
Riksnet < 500 Mbit/s500 Mbit/s
Riksnet < 1000 Mbit/s1000 Mbit/s
Till leverantören
Till leverantören