Bredband

Riksnet förser fastigheter, bostadsrättsföreningar och samfälligheter med bredband, television och telefoni enligt fastighetsägarens önskemål.

Bredband
Produkt Hastighet Pris
Information och beställning
Riksnet <10 Mbit/s10 Mbit/s69 kr/mån
Riksnet <100 Mbit/s100 Mbit/s79kr/mån
Till leverantören
Till leverantören