Bredbandstelefoni

Riksnet förser fastigheter, bostadsrättsföreningar och samfälligheter med bredband, television och telefoni enligt fastighetsägarens önskemål.

Bredbandstelefoni
Riksnet

Vi har två erbjudanden. Ett för dig som ringer sällan, Bas. Ett för dig som ringer ofta, Flatrate.

Till leverantören
Till leverantören