Villkor

Våra avtalsvillkor

Här kan du ta del av villkoren för din fiberanslutning. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även kontakta vår kundservice på 0920-23 61 01.

 • Installation- och serviceavtal, småhus

 • Integritetspolicy

 • Information om ångerrätt

 • Allmänna villkor ADSL

 • Avtalsförnyelse 2017

  Publicerad 2017-02-01

  Lunet gör en avtalsförnyelse

  Vi har byggt fiber och levererat nättjänster till privatkunder under många år och nu är det dags att uppdatera och modernisera de avtal som du som privatkund berörs av. Detta betyder att tidigare avtal ersätts med nya avtalsvillkor fr.o.m. den 1 maj 2017. När det gäller nya kunder gäller avtalen fr.o.m. den 1 februari 2017.

  Vad innebär avtalsförnyelsen för dig som kund?
  Denna avtalsförnyelse stärker ditt skydd avseende hantering av personuppgifter genom vår integritetspolicy. I Integritetspolicyn, som knyts till avtalen, upplyser vi om hur vi hanterar personuppgifter och vad som gäller vid användandet av internet/elektronisk kommunikation. Vid nya beställningar har vi också tydliggjort dina rättigheter i delen om Information om ångerrätt.

  Många av våra privatkunder har avtalsvillkor som tecknades för ganska länge sedan och som inte i alla delar klart och tydligt anger vilka lagar och regelverk som gäller. Det förnyade avtalet syftar därför också till att förtydliga dina rättigheter och skyldigheter som kund, men även tydliggöra Lunets åtagande. Avtalsförnyelsen gäller både installationsavtalen och nättjänstavtalen och berör alla privatkunder i lägenheter och villafastigheter.

  För att du som kund alltid ska veta vilka villkor som gäller för just dig har vi i den nya avtalsstrukturen separerat villkoren för nättjänsten och villkoren för installationen av anslutning till stadsnätet.

  De nya avtalsvillkoren innebär ingen höjning av nuvarande avgifter och det kommer inte att märkas någon skillnad i de tjänster som du har hos oss.

  Vilka villkor berörs du av?
  De Allmänna villkoren Nättjänst, privat gäller alla privatkunder som är anslutna till stadsnätet via Lunet.

  De Allmänna villkoren för Installation och service gäller dig som ägare av ett småhus där vi redan installerat utrustning för anslutning till stadsnätet. Beroende på vilken typ av fastighet som en installation berör har vi även utarbetat Särskilda villkor för att tydligare kunna specificera vad som gäller för just dig och din fastighetskategori.

  Du som fastighetsägare med småhus med tillhörande nättjänst omfattas således av både villkoren för Installation och service samt villkoren Nättjänst, privat. En nyhet för dig som fastighetsägare är att vi tydliggjort Lunets serviceåtagande, som idag ingår som en del i nätavgiften, med framtida möjlighet för dig som kund hos oss att utöka servicenivån om du så önskar.

  (Avtalsförnyelsen gäller inte ADSL-kunder)