Upgradering av nät

Upgradering av nät

Uppgraderingen av vårt nät är i full gång och vi får in många frågor rörande högre hastigheter.
Under juni månad kommer tjänster med högre hastigheter vara beställningsbara i vårt nät. Förutsättningen för att kunna beställa är att området man bor i är uppgraderat och att utrustningen som sitter i fastigheten är installerad under 2010 eller senare.

Mer information kommer under våren.