Uppdaterad tidplan för Östermalm, Charlottendal och Bergviken

Uppdaterad tidplan för Östermalm, Charlottendal och Bergviken

Vi har fått en uppdaterad tidplan från vår entreprenör med mindre justeringar avseende perioderna för schakt. Läs mer om detta samt var de håller till just nu på projektsidan.