Kommunprojektet Mörön

Kommunprojektet Mörön

Under vecka 13 kommer vi skicka ut leveransbesked till de adresser vi mottagit klarrapport på. Leveransbeskedet skickas ut via e-post eller vanlig post. Läs noga igenom ditt leveransbesked innan du påbörjar beställning av tjänster. Det innehåller viktig information för dig som kund.

I samband med att Lunet skickar ut leveransbesked kommer även Luleå Kommun skicka ut faktura avseende installationsavgiften.

Med anledning av tjälad mark var det inte möjligt att utföra schakt på hela området under hösten 2016. Detta innebär att alla installationer inte kommer kunna färdigställas i tid tills ADSL-tjänsten släcks ned den 31/5-17. Frågor gällande schakt på dessa sträckor hänvisas till grävsamordnare, Stefan Berggren. Kontaktuppgifter till honom finns på projektsidan.