Uppgradering av nät

Uppgradering av nät

Under sensommaren 2017 har vi påbörjat uppgradering av vårt nät. Arbetet utförs områdesvis och är planerat att pågå under 2017/2018.
Läs mer om varför vi uppgraderar, hur det går till och hur du som kund berörs av detta på vår projektsida.