Uppgradering av vårt ärendehanteringssystem

Uppgradering av vårt ärendehanteringssystem

Måndag den 22 februari gör vi en uppdatering av vårt ärendehanteringssystem. Uppgraderingen börjar kl 14 och beräknas pågå ca 4-5 timmar. Detta medför att vi kommer ha begränsad service när det gäller felanmälan samt andra kundärenden.

Vår kundportal kommer inte heller att vara nåbar. Vår förhoppning är att kundportalen ska vara aktiv igen under vecka 8.

Vi ber om överseende för eventuella olägenheter det medför.