Med reservkraft minskar vi risken för driftstörningar vid händelse av strömavbrott

Med reservkraft minskar vi risken för driftstörningar vid händelse av strömavbrott

Idag fick vi en praktisk genomgång av vårt mobila reservkraftaggregat. Med reservkraft säkrar vi upp elförsörjningen om vi drabbas av ett strömavbrott vilket i sin tur minskar risken för driftstörningar.

Under övningen fick vi öva på att koppla in generatorn och se att allt fungerar som det ska. Denna typ av övning genomförs årligen för att säkerställa att vi upprätthåller kunskaperna i händelse av ett strömavbrott.