Vi bygger Björsbyn

Vi bygger Björsbyn

Vi är glada att meddela att vi bygger ut fibernätet i Björsbyn under 2017.

Det är fortfarande möjligt att teckna avtal till projektpris fram till 2017-03-31. Därefter kommer tillkommande fastigheter att anslutas till efteranslutningspris. Mer information om erbjudandet och berörda fastigheter hittar du på projektsidan.
Det är även på den sidan vi kommer göra löpande uppdateringar under projektets gång.