Vi vill göra det enklare för dig.

Vi vill göra det enklare för dig.

Därför planerar vi att förändra faktureringen av vår avgift under hösten 2017.

Idag betalar du som har en internettjänst eller tv-tjänst hos en av våra tjänsteleverantörer en avgift till oss. Du får en faktura från Lunet och en faktura från din tjänsteleverantör. Våra förhoppningar är att du med start från hösten 2017 kommer kunna betala både avgiften till Lunet och avgiften för dina tjänster i stadsnätet direkt till tjänsteleverantören.

Mer detaljerad information om genomförandet och vad det kommer innebära för dig kommer läggas ut på vår hemsida längre fram.