Viktig information gällande den pågående spridningen av Coronaviruset

Viktig information gällande den pågående spridningen av Coronaviruset

Lunet arbetar med en samhällskritisk infrastruktur och vi gör vårt bästa för att säkerställa att vi kan upprätthålla kommunikationerna. På grund av den tilltagande spridningen av Coronaviruset skulle vi därför uppskatta om du är extra uppmärksam och inte besöker oss om du känner dig sjuk eller har vistats i ett riskområde för Coronaviruset de senaste 14 dagarna. Var särskilt uppmärksam på symtom såsom feber, hosta eller andningssvårigheter.

Vi följer folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer för att förhindra smittspridning samt följer händelseutvecklingen noggrant.

Aktuell information om Luleå kommuns arbete och rekommendationer gällande coronaviruset hittar du här.

Luleå kommun har även en företagssupport där du som företagare kan ställa frågor om vilka möjligheter det finns att ta del av de insatser och stöd som finns tillgängliga. Du finner mer information samt kommer i kontakt med företagssupporten här.

Om du behöver komma i kontakt med oss skulle vi uppskatta om du i första hand kontaktar oss per epost eller telefon.

E-post: forsaljning@lunet.se
Telefon: 0920 – 23 61 01
Telefontid, vardagar mellan 7.30-16.30 (lunchstängt 12.00-13.00).

Tack för ditt överseende!