Viktig information till våra nya kunder

Viktig information till våra nya kunder

Är du en av dem som väntar på din fiberinstallation eller nyligen har fått mediaomvandlaren installerad i din fastighet?

Då är det viktigt att du som fastighetsägare låter mediaomvandlaren vara strömsatt tills du har mottagit ett leveransbesked från oss.
Detta för att teknikerna ska kunna slutföra arbetet med installationen.